O Fundacji

Fundacja „Donum Spes” powstała w Polsce 24 maja 2009 roku. Nazwa Fundacji wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „nadzieję” jako „dar” lub „dar nadziei".

Celem Fundacji jest niesienie pomocy poranionym duchowo i odrzuconym, tym którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Idea Fundacji zrodziła się na modlitwie w Medziugorje i skupia w sobie zarówno osoby duchowne jak i świeckie. Codzienna posługa wśród zagubionych, uwikłanych w wszelkiego rodzaju nałogi wypływa z potrzeby serca ludzi dobrej woli. Z Maryją pragniemy zanieść nadzieję do ludzi zrozpaczonych i smutnych w sercach których panuje ciemność i pustka.

Siedzibą Fundacji na początku była Alwernia, nieduża miejscowość położona w okolicy Krakowa. W sierpniu 2011r. biuro Fundacji przeniesione zostało do Uścia Solnego. Posługa Fundacji powiązana jest z Medziugorjem leżącym w Bośni Hercegowinie. Działalność Fundacji ściśle opiera się na celach określonych w Statucie.

Nadrzędnym pragnieniem Fundatorów było otwarcie i prowadzenie Domu dla osób odrzuconych i poranionych duchowo. Po wielu postach i modlitwach zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Królowej Pokoju osiągnięto główny cel.

13 maja 2011r. w Uściu Solnym w okolicy Brzeska /woj. małopolskie/ otrzymaliśmy „Dom” dla swoich podopiecznych. Od początku powstania Fundacji na wszelkie możliwe sposoby docieramy do młodzieży trudnej i zagubionej. Taką młodzież oraz ich rodziny otaczamy szczególną modlitwą i wsparciem ukazując prawdziwy cel i sens życia.

Proces leczenia każdego serca zależy od głębokości wcześniej zadanych ran. Prawdziwym lekarzem jest sam Jezus - dobry Pasterz, który pozostawia 99 zdrowych owiec, by odnaleźć jedną „zagubioną” owieczkę. Odnajdując bierze ją na swoje ramiona i opatruje rany serca.

Zniewolenia i nałogi młodzieży nie zaczynają się dopiero w szkole średniej w niewłaściwie dobranym towarzystwie. Najczęściej dom rodzinny, w którym brakuje prawdziwej miłości jest tym miejscem poranienia. Niewłaściwe relacje rodziców, oraz agresja w domu stają się główną przyczyną okaleczenia dzieci. Kolejne zranienia nakładają się na te pierwsze otrzymane w domu od naszych bliskich.

Wszelkiej pomocy poranionym duchowo i odrzuconym udzielamy poprzez rozmowę i modlitwę, często korzystając z posługi kapłanów egzorcystów. Indywidualnie rozeznajemy potrzeby osób, które Bóg nam stawia na naszej drodze. Współpracujemy także z innymi wspólnotami oraz ośrodkami terapeutycznymi.

Krótko po otwarciu Fundacji przekonaliśmy się o ogromnych potrzebach posługi o tym charakterze. Pierwszym widocznym dobrym owocem było otwarcie w Kanadzie już po 6-u miesiącach Stowarzyszenia „Donum Spes” współpracującego z nami, wspierającego tamtejszą zagubioną młodzież.

Myślą przewodnią Fundacji są słowa św. Jana Pawła II „Uwierzyć nadziei wbrew nadziei”.