Intencje modlitewne

W życiu chrześcijanina bez modlitwy osobistej nic dobrego i wartościowego nie może się przydarzyć. To z niej wyrasta wszystko to, co w Kościele dzieje się ważnego. Bez osobistego doświadczenia Boga wszelkie działania tracą sens i pozostają wyłącznie martwą literą Prawa, Pragnienie modlitwy za innych wypływa z modlitwy osobistej. Spotykając się z Bogiem i przyjmując Jego miłość, w sposób naturalny pragniemy tą miłością dzielić się z innymi. Pomoc duchowa świadczona innym jest niejako wpisana w powołanie chrześcijanina. Św. Paweł w Liście do Galatów pisze: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnijcie prawo Chrystusowe (Ga 6,2). Wymaga to od nas wrażliwości na drugiego człowieka i gotowości do udzielenia mu pomocy.

Przez modlitwę i post duchowo pomagamy potrzebującym. Z myślą o was i o waszych potrzebach, udostępniamy tą skrzynkę intencji, gdzie możecie zamieszczać wasze prośby. Należy podać: imie i nazwisko, adres waszego e-maila, oraz intencje. Przekazane prośby drogą elektroniczną omadlamy każdego dnia w domowej kaplicy podczas różańca i w czasie eucharystii.

Click on the image to change it