Organy Fundacji

 • Zarząd Fundacji:
  • Prezes Fundacji - s. Róża Barbara Kamińska
  • Wiceprezes Fundacji - Barbara Tomaszek
  • Sekretarz Fundacji - Monika Kuzniewska
 • Rada Fundacji:
  • Przewodniczący Rady - Agnieszka Bak
  • Wiceprzewodniczący Rady - Krzysztof Kurek
  • Sekretarz Rady - Katarzyna Bielecka
  • Członek Rady - Małgorzata Trzpil
 • Fundatorzy:
  • s. Róża Barbara Kamińska
  • Ks. Dariusz Misiołek
  • Emilia Krejer