Orędzie 2 luty 2011r.

alt

„Drogie dzieci! Gromadzicie się wokół mnie, szukacie swojej drogi. Szukacie, szukacie prawdy, a zapominacie o najważniejszym, zapominacie modlić się systematycznie. Usta wasze wypowiadają niezliczone słowa ale wasz duch nic nie odczuwa. Błądzicie w ciemnościach i własnych wyobrażeniach o Bogu, a nie takim, jakim jest naprawdę w swojej Miłości. Drogie dzieci, prawdziwa modlitwa wypływa z głębi serca z waszego cierpienia, z waszej radości i z poszukiwania odpuszczenia grzechów. To jest droga poznawania prawdziwego Boga, a tym samym poznawania siebie samego, gdyż dla Niego jesteśmy stworzeni. Modlitwa doprowadzi was do wypełniania moich pragnień i mojego przyjścia do was tutaj, do jedności w Bożej rodzinie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ...”


alt

Orędzie 2 stycznia 2011r.

alt

„Drogie dzieci. Dziś wzywam was do jedności w Jezusie, moim Synu. Moje macierzyńskie serce prosi, abyście pojęli, że jesteście Bożą rodziną. Ojciec Niebieski obdarzył was duchową wolnością, jesteście więc wezwani, aby samodzielnie rozpoznawać prawdę, dobro i zło. Niech modlitwa i post otworzą wasze serca i pomogą wam odkryć Ojca Niebieskiego przez mojego Syna. Kiedy odkryjecie Ojca, wasze życie będzie podporządkowane pełnieniu woli Bożej i tworzeniu Bożej rodziny, bo tego Syn mój pragnie. Będę z wami na tej drodze. Dziękuję wam.”


alt