Wsparcie dla Fundacji

Matka Boża w Medziugorje wzywa nas do otwarcia na drugiego człowieka. W jednym ze swoich orędzi powiedziała do nas: „Dziś wzywam was w szczególny sposób abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela i stali się aktywni. Wzywam was dzieci, abyście w tym czasie rozejrzeli się komu potrzebna jest wasza pomoc duchowa i materialna. Przez swój przykład, staniecie się wyciągniętymi rękami Boga, którego ludzkość poszukuje” (25 luty 1997r.).

Przyjmując wezwanie Królowej Pokoju możemy stać się wyciągniętymi rękami Boga wspierając naszym „darem serca” ludzi odrzuconych i zagubionych

Fundacja „Donum Spes” od 2009r. jest Organizacją Pożytku Publicznego. Możesz ofiarować nam 1% podatku od swoich dochodów.