Modlitewne


Fundacja "Donum Spes" jest dziełem Bożym. Idea otwarcia Fundacji oraz codzienna posługa wśród zagubionej młodzieży owocna jest dzięki modlitwie wielu osób.

Posty, ofiary, cierpienia i modlitwy dobrowolnie składane Bogu w naszych intencjach są wielkim zapleczem duchowym z którego korzystamy.

Jeżeli w ten sposób pragniesz stać się „Przyjacielem” naszej Fundacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza.Click on the image to change it


W Medżugorje każdego dnia w czasie programu wieczornego przez wstawiennictwo Królowej Pokoju zawierzamy Dobremu Bogu wszystkie wasze intencje oraz prośby.

Podany adres oraz dane osobiste są tylko do naszej informacji.